• Dlaczego Da Vinci?

  • posiadamy program wspierania uzdolnień i zdolności uczniów
  • posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych m.in.: robotyka z programowaniem, klub małego odkrywcy, zajęcia kulinarne, nauka gry na pianinie, gitarze, nauka śpiewu, kółko gier planszowych i inne
  • Zajęcia sportowe – basen, judo, taniec, konie
  • Bogato i nowocześnie wyposażone sale w pomoce naukowe : informatyczne (komputery apple, ipady, lego wedo, ozoboty, roboty Dash, osmo)biologiczne (mikroskopy, próbki, książki, atlas, pomoce montessori), geograficzne (drewniane mapy, flagi, globusy, kompasy,ksiązki, atlasy, pomoce montessori) , matematyczne (pomoce montessori, gry planszowe i logiczne), językowe (pomoce montessori, lektury, programy do nauki angielskiego, muzyczne ( pianina, keyboardy, instrumenty perkusyjne jmi.n bongosy, djembe, bumbu rurki kolorowe dzwonki
  • Twoje dziecko uczy się dla siebie nie dla stopni
  • Dbamy o jakość relacji między uczniami a nauczycielami
  • Zamiast wytykać błędy tworzymy kulturę doceniania
  • Stosujemy ocenianie kształtujące
W DaVinci nie oceniamy przez stawianie stopni. Stosujemy ocenianie kształtujace. Dajemy informację zwrotną aby skutecznie pomóc naszym uczniom w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu się. Uważamy że indywidualne podejście do każdego ucznia przynosi więcej korzyści niż stawianie stopni.      
W DaVinci nie mamy dzwonków, nasza praca podzielona jest na bloki, których długość i tematyka dostosowana jest do zdolności percepcyjnych ucznia w określonych porach dnia. Dzięki temu uczniowie nie kojarzą szkoły ze zmęczeniem czy znużeniem i chętnie do niej chodzą.
Jesteśmy szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Podchodzimy do edukacji w sposób holistyczny, dlatego też realizację polskiej podstawy programowej opieramy na zadaniach praktycznych, kształtowaniu umiejętności miękkich i łączeniu ze sobą wielu aspektów nauczania.
Nowe nurty w edukacji, pedagogika Montessori, wypowiedzi ekspertów oraz przykłady szkół, które pracują podobnie do DaVinci. Wszystko, co pobudza nas do działania i inspiruje, dzięki czemu każdego dnia uczymy się czegoś nowego i pożytecznego!
Pomagamy uczniom w indywidualnym rozwoju, m.in. w planowaniu i osiąganiu celów, w rozpoznaniu i rozwijaniu optymalnego dla danego ucznia sposobu uczenia się oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności. Rozpoznajemy i doskonalimy talenty oraz inspirujemy do stopniowego przejmowania pełnej odpowiedzialności za edukację, aby uczniowie mogli w pełni rozwinąć życiowy potencjał.
Edukacja w DaVinci została przygotowana i jest rozwijana w oparciu o najlepsze praktyki, stosowane w placówkach edukacyjnych na całym świecie. Program, w tym metody nauczania i organizacja pracy szkoły, jest kompleksowym podejściem pozwalającym uczniom się rozwijać. W edukacji wczesnoszkolnej istotną rolę odgrywa pedagogika M. Montessori.

Drodzy Rodzice,

Szkoła DaVinci powstała z myślą o stworzeniu miejsca wyjątkowego dla waszych dzieci. Miejsca gdzie edukacja skupiona jest na dziecku, wspiera jego kompetencje, jest pozbawiona ocen, przymusu i sztucznych hierarchii. Zapisując dzieci do naszej szkoły możecie mieć pewność, że będą angażować się w mądre, życiowe projekty, w których nauczą się co działa a co nie. Co przynosi sukces a co porażkę. Wierzę, że w DaVinci wasze dzieci mają możliwość rozwijania swoich talentów, umiejętności i zainteresowań. Korzystamy z międzynarodowego doświadczenia, które oparte jest na licznych badaniach w zakresie procesu uczenia się i wykorzystujemy je w praktyce. Dzięki waszej pomocy i wparciu jesteśmy w stanie wymysleć szkołę na nowo.

Piotr Olma, Dyrektor Naczelny, 2017

Nasza Misja

Odkrywać talenty i pasje

Odkrywać talenty i pasje

-
Wspierać indywidualny rozwój

Wspierać indywidualny rozwój

-
Rozwijać myślenie dywergencyjne

Rozwijać myślenie dywergencyjne

-
Wspierać w budowaniu poczucia własnej wartości

Wspierać w budowaniu poczucia własnej wartości

-