Detail

Zgodnie z opinią naukowców istnieją podobieństwa pomiędzy sposobem, w jakim ludzie interpretują język oraz muzykę. Oba te “bodźce” wywołują podobną reakcję neuronową w mózgu. Dlatego należy spodziewać się, że sieci neuronowe w obu półkulach mózgowych przetwarzają podobnie muzykę i czynności językowe (tj. czytanie).

Nauka gry na pianinie wpływa na posługiwaniem się większym słownictwem i bogatszą komunikacją werbalną.

Download
Zapisz się