Instructors

Anna Szlósarczyk-Kufel

fizjoterapeuta, terapeuta SI
Chcieliśmy przedstawić naszą fizjoterapeutkę i terapeutkę SI Anie.…

Detail

Teraźniejszość to czasy edutainmentu – połączenia edukacji (education) i rozrywki (entertainment). Oczekiwania dorosłych wobec dzieciństwa ich pociech są dziś najczęściej niezwykle wygórowane. Wiedzą, że wczesne dzieciństwo to okres bardzo intensywnego rozwoju mózgu, wytwarzania się połączeń między komórkami nerwowymi (a im więcej tych połączeń, tym lepsze będą w przyszłości warunki uczenia się, nabywania nowych wiadomości i umiejętności). A pobudzanie aktywności mózgu stymuluje tworzenie nowych połączeń, nowych dróg nerwowych Zatem już wczesne dzieciństwo ma dać podwaliny pod przyszłe sukcesy na rynku edukacyjnym i – potem – zawodowym. Gry bardzo często wprowadzają dzieci w świat nowych informacji (dotyczących historii czy geografii), ale także (a może nawet przede wszystkim) stwarzają okazję do utrwalania treści wcześniej przyswojonych, do wykorzystywania umiejętności, które są w trakcie opanowywania. Przecież nawet poruszanie się po planszy ćwiczy odliczanie kolejnych pól (zgodnie z liczbą wyrzuconych kostką oczek), prawda? Gry planszowe rozwijają uwagę dowolną, zamierzoną znacznie skuteczniej, niż bazujące na przyciąganiu uwagi mimowolnej gry komputerowe. Poświęcanie sporej ilości czasu grom komputerowym wytwarza w dziecku oczekiwanie, że wszystko będzie tak kolorowe, tak obfitujące w akcję i w silne bodźce, jak gra. Jak dziecko ma potem interesować się książką (ze statycznymi przecież stronicami), gdzie nikt nie tańczy, nie krzyczy i nie atakuje znienacka? Gry planszowe rozwijają funkcje wykonawcze które są ważnym warunkiem efektywnej nauki i kontrolowania swoich emocji.
Download
Launch Course