EDUKACJA DOMOWA

EDUKACJA DOMOWA

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci w Bielsku-Białej współpracuje z Rodzinami, w których dzieci spełniają obowiązek szkolny poza szkołą (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Art. 16 ust. 8 do 14. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zmianami.).

Jest to tzw. EDUKACJA DOMOWA. Naszym wyzwaniem jest wspierać rodziny na tej drodze. Nie chcemy przeszkadzać, ale dyskretnie towarzyszyć, aby dzieci w pełni mogły wykorzystać możliwości jakie daje ta forma nauki. Naszym celem jest też zapewnienie przyjaznej i niestresującej atmosfery podczas egzaminów klasyfikacyjnych.

Rodzice chcący skorzystać z tej furtki potrzebują uzyskać opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej o braku przeciwwskazań do takiego sposobu nauczania, i z poniższymi dokumentami przyjść do Da Vinci.

1. Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Przykładowa opinia

2. Podanie do dyrektora szkoły o edukację domową
pdf

3. Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej
pdf

4. Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych
pdf