Jesteśmy szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Podchodzimy do edukacji w sposób holistyczny, dlatego też realizację polskiej podstawy programowej opieramy na zadaniach praktycznych, kształtowaniu umiejętności miękkich i łączeniu ze sobą wielu aspektów nauczania. Edukacja w DaVinci została przygotowana i jest rozwijana w oparciu o najlepsze praktyki, stosowane w placówkach edukacyjnych na całym świecie. Program, w tym metody nauczania i organizacja pracy szkoły, jest kompleksowym podejściem pozwalającym uczniom się rozwijać. W edukacji wczesnoszkolnej istotną rolę odgrywa pedagogika M. Montessori.

  Nasze Metody Nauczania:

    • Nauczanie projektowe
    • Edukacja Montessori
    • indywidualne projekty rozwojowe (walkabout)
    • projekty społecznościowe
    • metoda nauki czytania J. Cieszyńskiej

  Techniki Nauczania:

    • Uczeń uczy ucznia
    • nauczanie odwrócone
    • SOLE
  W DaVinci nie oceniamy przez stawianie stopni. Stosujemy ocenianie kształtujace. Dajemy informację zwrotną aby skutecznie pomóc naszym uczniom w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu się. Uważamy że indywidualne podejście do każdego ucznia przynosi więcej korzyści niż stawianie stopni. Pomagamy uczniom w indywidualnym rozwoju, m.in. w planowaniu i osiąganiu celów, w rozpoznaniu i rozwijaniu optymalnego dla danego ucznia sposobu uczenia się oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności. Rozpoznajemy i doskonalimy talenty oraz inspirujemy do stopniowego przejmowania pełnej odpowiedzialności za edukację, aby uczniowie mogli w pełni rozwinąć życiowy potencjał.  

You may also like