Dyrektor Naczelny – mgr Piotr Olma

Dyrektor ds pedagogicznych – mgr Izabela Olma

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – mgr Barbara Krywult

Nauczyciel języka angielskiego – mgr Agnieszka Mrozińska

Nauczyciel religii – mgr Katarzyna Moczydłowska

Nauczyciel wychowania fizycznego –  mgr Mariusz Bizoń

Psycholog – mgr Agnieszka Wybraniec

Pedagog specjalny – mgr Ewa Otczyk

Logopeda – mgr Izabela Szymanek

Fizjoterapeuta, terapeuta SI – mgr Katarzyna Moczek

Asystent nauczyciela –  mgr Magdalena Olma