Dyrektor Naczelny – mgr Piotr Olma

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – mgr Barbara Krywult

Nauczyciel języka angielskiego – mgr Małgorzata Michasiów

Nauczyciel religii – mgr Katarzyna Moczydłowska

Nauczyciel wychowania fizycznego –  mgr Marta Rasała

Psycholog – mgr Agnieszka Wybraniec

Pedagog specjalny – mgr Ewa Otczyk

Logopeda – mgr Izabela Szymanek

terapeuta SI – mgr Daniel Cieśla

pedagog specjalny, terapeuta –  mgr Magdalena Olma