Jesteśmy szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

      Edukacja w DaVinci została przygotowana i jest rozwijana w oparciu o najlepsze praktyki, stosowane w placówkach edukacyjnych na całym świecie. Program, w tym metody nauczania i organizacja pracy szkoły, jest kompleksowym podejściem pozwalającym uczniom się rozwijać. 

    Przestronne, przyjaźnie urządzone przestrzenie DaVinci odbiegają od tradycyjnej konwencji szkolnej klasy, w której uczniowie przypisani są do ławek ustawionych w rządach.

   Dzieci na zajęciach korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych opracowanych m.in. przez Marię Montessorii. Pomoce są tak skonstruowane, by w atrakcyjny i przystępny sposób wprowadzić dziecko w świat wiedzy, pozwalając mu na zdobycie określonych umiejętności. Uzyskane w trakcie pracy doświadczenia umożliwiają dziecku szybkie przechodzenie od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego.

   Pomoce te w naturalny sposób ułatwiają dziecku wizualizację tematu, umożliwiają jego rozwój wyobraźni i sprawiają, że praca staje się dla dziecka przyjemnością.

W roku szkolnym 2019/2010 wprowadzamy zwiększoną ilość godzin języka angielskiego oraz zajęć informatycznych.

 

Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty dodatkowych zajęć.

Język Angielski

Robotyka z klockami Lego

Programowanie

Grupowa nauka gry na pianinie z językiem angielskim

Szachy

Eksperymenty chemiczne

kuchcikowo

sks

klub gier planszowych

kółka przedmiotowe

praca własna Montessori

Szkoła otwarta jest od 7.00-17.00

Ważnym elementem pracy w naszej szkole są projekty edukacyjne oraz w klasach 1-3 praca własna na pomocach.

   Nasza Szkoła wystawia stopnie i świadectwa jak każda inna szkoła.

To co nas wyróżnia to indywidualne podejście do każdego ucznia i stosowanie w ocenianiu i pracy oceniania kształtującego.

Pewnie wielu z Was zastanawia się czym jest OK., czyli ocenianie kształtujące? Bardzo dużo się o nim mówi, ale czy wszyscy wiedzą o co chodzi?

Otóż ocenianie kształtujące to nic innego jak sprawdzanie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia danego zagadnienia w taki sposób, aby wskazać mu co potrafi  czego ma się dalej uczyć.

Ocenianie kształtujące składa się z kilku elementów:

  1. Cel
  2. NaCoBeZU= kryteria sukcesu
  3. Informacja zwrotna
  4. Ocena koleżeńska
  5. Samoocena

Cel

Określenie celu na lekcji jest bardzo ważne. Dzięki temu uczeń wie jaką nabędzie umiejętność po skończonej lekcji.

NaCoBeZU= Kryteria sukcesu

Dzięki nim uczeń wie co będzie robił na lekcji i za co będzie oceniany.
Taki sposób pozwala na efektywne wykorzystanie czasu podczas zajęć.  Stosując NACOBEZU do sprawdzianów uczeń uzyskuje lepsze wyniki, ponieważ nie uczy się niepotrzebnych treści.

Informacja zwrotna, czyli dwie gwiazdki i jedno życzenie.

Jest to komunikat w formie słownej lub pisemnej do ucznia. Nauczyciel zawiadamia ucznia o dwóch rzeczach, które zrobił dobrze oraz  o jednej  nad którą musi popracować. Wiadomość ta musi być zawsze podana w takiej kolejności, jak powyżej. Informacja zwrotna ma za zadanie wzmocnić ucznia i zmotywować  go do dalszej pracy.

Ocena koleżeńska

Jest bardzo lubiana przez dzieci. Uczniowie na chwilę zamieniają się w nauczycieli i oceniają pracę kolegi/ koleżanki według ustalonych kryteriów. Ocena koleżeńska wymaga od ucznia dużo wysiłku, zaangażowania oraz kultury w konstruowaniu informacji zwrotnej. Pozwala również na integrację klasy.

Samoocena

Uczniowie stosując na lekcjach samoocenę określają w jakim stopniu rozumieją temat. Jest to jednocześnie informacja dla nauczyciela dotycząca poziomu opanowania wiedzy przez uczniów. Pozwala to nauczycielowi monitorować postępy uczniów oraz modyfikować dalsze nauczanie.
Wszystkie te elementy OK stosujemy na co dzień w pracy w Naszej Szkole.

Kluczowe Kompetencje

Sekret dobrego nauczania polega na traktowaniu inteligencji dziecka jako żyznej gleby, na której zasianeziarna mogą rosnąć dzięki ciepłu promieni wyobraźni.

%

Absorbujący umysł

%

Świadome budowanie osobowości

%

Doświadczanie swobodnego działania

%

Ciekawy życia odkrywca

Jeśli masz pytania, skontaktuj się znami !

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.