Nasza Wizja

Najważniejsze w DaVinci jest kreatywne działanie, tworzenie nowych rzeczy oraz indywidualny harmonijny rozwój w każdym obszarze.  Uważamy, że rolą edukacji jest nadążanie za procesami, które kształtują i wpływają na nasze życie. Wiemy, że każdy uczy się inaczej i potrzebuje innych metod, narzędzi i inspiracji. W naszej pracy liczą się najnowsze sprawdzone metody nauczania. W edukacjii wczesnoszkolnej istotną rolę odgrywa dla nas pedagogika Marii Montessori. Montessori wykreowała oryginalne, teoriopoznawcze podstawy pracy pedagogicznej z dzieckiem. Opracowała metodę zindywidualizowanego kształcenia. Uważała, że każde dziecko posiada swój własny, naturalny plan rozwoju.

METODY NAUCZANIA W DA VINCI

Przestronne, przyjaźnie urządzone przestrzenie DaVinci odbiegają od tradycyjnej konwencji szkolnej klasy, w której uczniowie przypisani są do ławek ustawionych w rządach. W DaVinci dzieci same wybierają sobie najdogodniejsze miejsce pracy. Mogą przemieszczać się między stołami, pufami i kanapami, niezależnie, czy pracują w grupie czy skupiają się na samodzielnych zadaniach. Przestrzeń „domowa” daje młodszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa, a kąciki z wyposażeniem edukacyjnym pobudzają ich ciekawość i zapał, angażując wszystkie zmysły. Taka otwarta przestrzeń klasy zachęca ponadto do współpracy i dzielenia się wiedzą.

Możliwość swobodnego korzystania ze zróżnicowanej przestrzeni inspiruje dzieci do rozwijania samodzielności w organizowaniu własnej pracy.

Pomoce dydaktyczne opracowane przez Marię Montessori są tak skonstruowane, by w atrakcyjny i przystępny sposób wprowadzić dziecko w świat wiedzy, pozwalając mu na zdobycie określonych umiejętności. Uzyskane w trakcie pracy doświadczenia umożliwiają dziecku szybkie przechodzenie od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego.

Pomoce te w naturalny sposób ułatwiają dziecku wizualizację tematu, umożliwiają jego rozwój wyobraźni i sprawiają, że praca staje się dla dziecka przyjemnością.

Plan dnia

Szkoła jest otwarta od godziny 7.30 do 16.30. Istnieje możliwość pobytu dziecka w szkole do godz. 19.00 w ramach zajęć Pracowni Montessori. Zajęcia obowiązkowe zaczynają się o godz. 9.00 i trwają do godz. 13.3o Po południu odbywają się zajęcia dodatkowe.

o 13.30-14.30 – obiad

14.30-16.00 – zajęcia dodatkowe

 

Praca własna oraz realizacja projektów, która jest odpowiednikiem kształcenia zintegrowanego, trwa 3 godziny dziennie, co odpowiada 20 h lekcyjnym tygodniowo.

System pracy bez dzwonków pozwala uczniom robić przerwy w pracy wówczas, gdy tego potrzebują, a to pozwala uniknąć przerywania dzieciom tematu, jeśli są nim zainteresowane.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne zaczynają się o 9.00 i kończą się o godzinie 13.30

Naszą ofertę zajęć dodatkowych będziemy poszerzać zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i propozycjami rodziców. Bedą to zajecia bezpłatne w ramach zajęć świetlicowych oraz dodatkowo płatne.

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy:

 • jazda konna *
 • ceramika *
 • nauka programowania na klockach Lego Wedo oraz Ozobot
 • basen*
 • Mały Odkrywca – zajęcia w terenie
 • sensoplastyka
 • rytmika
 • grupowa nauka gry na pianinie
 • bajkoterapia
 • muzykoterapia*
 • kółko dziennikarskie
 • Łyżką po mapie – zajęcia kulinarno-podróżnicze
 • indywidualna nauka gry na gitarze*
 • indywidualna nauka gry na pianine*
 • zespół wokalny
 • gry planszowe
 • nauka czytania metoda krakowską
 • psycholog*
 • zajęcia logopedyczne *

* zajęcia dodatkowo płatne,

psycholog, logopeda bezpłatny dla dzieci z orzeczeniem

zajęcia muzykoterapii tylko dla dzieci z orzeczeniem

TECHNIKI NAUCZANIA

Kluczowe Kompetencje

Sekret dobrego nauczania polega na traktowaniu inteligencji dziecka jako żyznej gleby, na której zasianeziarna mogą rosnąć dzięki ciepłu promieni wyobraźni.

%

Absorbujący umysł

%

Świadome budowanie osobowości

%

Doświadczanie swobodnego działania

%

Ciekawy życia odkrywca

Jeśli masz pytania, skontaktuj się znami !

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.