Dzień w naszej szkole jest wyjątkowy. Nie ma dzwonków a praca podzielona jest na bloki tematyczne i pracę własną.
Obowiązkowe zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej rozpoczynamy o godz. 8.30 i kończymy o 13.30.
Najważniejsze w realizacji podstawy programowej jest dla nas nauczanie projektowe oraz praca własna a także indywidualne projekty rozwojowe czy społecznościowe.
Zajęcia odbywają się w grupach mieszanych wiekowo. Każda grupa (do 25 uczniów) ma 2 nauczycieli prowadzących, którzy pełnią również funkcje opiekunów. Opiekun ma pod swoją opieką ok. 12 uczniów. Jego rolą jest pomagać uczniom w indywidualnym rozwoju, m.in. w planowaniu i osiąganiu celów, w rozpoznaniu i rozwijaniu optymalnego dla danego ucznia sposobu uczenia się oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności.
Każdy uczeń z pomocą swojego opiekuna przygotowuje swój indywidualny plan pracy, który pozwoli mu zarządzać własnym czasem a także podejmować wyzwania w postaci indywidualnych projektów rozwojowych.
Ważną częścią pracy uczniów jest realizacja projektów grupowych, które będą wymagać od dzieci zaangażowania w różnych dziedzinach. Tematy projektów obejmują różne działy tematyczne. W każdym dziale tematycznym znajdują się zagadnienia dotyczące sztuki, geografii, historii, informatyki, społeczeństwa, muzyki, wychowania fizycznego, nauk ścisłych (matematyki, biologii, chemii, fizyki) i technologii. Ponadto znajdują się również odniesienia do nauczania języków: rodzimego i obcych oraz matematyki. Dzięki temu, możliwe jest zorganizowanie uczniom ciekawych zajęć, które pozwolą się rozwijać i przyswajać wiedzę określoną w podstawie programowej.
Podczas zajęć zwanych pracą własną, dziecko realizuje program w sposób indywidualny. Oznacza to, że gdy posiądzie jakąś umiejętność, nie musi czekać na innych, jak ma to miejsce w tradycyjnych szkołach, tylko od razu przechodzi do nowych treści. Z drugiej strony dziecko, które potrzebuje więcej czasu na ćwiczenia nie działa pod presją tej części grupy, która poprzez to, że już umie, zaczynałaby się nudzić i przeszkadzać.
W trakcie pracy własnej prowadzonej dziecko ma okazję nie tylko do indywidualnej nauki z nauczycielem, ale też może przećwiczyć daną umiejętność na kilku poziomach trudności przy użyciu pomocy dydaktycznych Montessori, w które wyposażona jest każda sala oraz przepracowując treści z dostępnych podręczników.
Praca poczas zajęć świetlicowych to czas na rozwijanie zainteresowań i realizację indywidualnych projektów rozwojowych. Jest to czas na odkrywanie swoich pasji i impuls do zrobienia czegoś wyjątkowego (np. napisanie własnej piosenki, zbudowanie robota, napisanie książki) oraz udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę.
W edukacji Da Vinci ważne miejsce zajmują  zajęcia ruchowe. Uczniowe Da Vinci oprócz obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach podstawy programowej, dwa razy w tygodni uczesniczą w bezpłatnych zajęciach rytmicznych a także conajmniej 2 razy w miesiącu (4 razy jesli warunki pogodowe sa sprzyjające) uczestniczą w zajęciach  w terenie podczas których explorują otaczenie (wyprawy w góry, do lasu a także zajęcia w ogrodzie w malowniczym domu w Jasienicy gdzie prowadzone są również warsztaty ceramiczne, kulinarne a także integracji sensorycznej) Zajęcia odbywają się pod okiem pana Marka który od 20 lat prowadzi z powodzeniem szkołę carvingu w Bielsku-Białej. W przyszłości szkoła planuje wybudowanie własnego boiska i zagospodarowanie częsci terenu na pracę ogrodowe. Dajemy również możliwości uczestniczenia w zajęciach jazdy konnej i basenu.
Rozwój muzyczny jest również istotny w Da Vinci. Wiemy, że muzyka kształtuje pamięć aktywną, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię oraz kompetencje poznawcze jak również wpływa na zdolności komunikacyjne. Dlatego oprócz zajęć rytmicznych nasi uczniowie dzięki współpracy Da Vinci ze Szkołą Muzyki Rozrywkowej OMC w Bielsku-Białej uczestniczą nieodpłatnie raz w tygodniu w grupowych zajęciach nauki gry na pianinie oraz mają możliwość zapisać się do zespołu wokalnego Da Vinci. Dobroczynny wpływ muzyki na inteligencję jest najbardziej widoczny przy długotrwałym, wymagającym wiele wysiłku działaniu, jakim jest nauka gry na instrumencie lub śpiewu.
Idąc za najnowszymi trendami w edukacji wiemy jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość języka programowania. Dlatego szkoła Da Vinci zapewnia korzystanie z najnowszych programów umożliwiających naukę języka Scratch już dla 7 latków, dzięki którym dzieci uczą się tworzenia prostych animacji a także posiada najnowsze zestawy klocków Lego Wedo i Ozobot do nauki programowania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 

PRZYKŁADOWY PLAN DNIA

Zajęcia obowiązkowe zaczynają się o godz. 8.30 i trwają do godz. 13.30. Po południu działa świetlica.
07.00 – 08.30 świetlica, schodzenie się dzieci
08.30 – 08.40 planowanie pracy
08.40 – 10.00 praca własna uczniów lub praca nad projektem edukacyjnym
10.00 – 10.30 przerwa na posiłek – drugie śniadanie
10.30 – 11.30 praca własna uczniów lub praca nad projektem edukacyjnym
11.30 – 12.30 spacer/zajęcia ruchowe
12.30 – 13.30 zajęcia przedmiotowe (język angielski, muzyka,plastyka, informatyka)
13.30 przerwa na posiłek – obiad (zamawiany katering)
14.00 – 17.00 zajęcia dodatkowe, edukacyjne zajęcia świetlicowe

You may also like

REKRUTACJA