Witamy w PRACOWNI 

MONTESSORI

Nasza Pracownia Montessori to zajęcia popołudniowe, świetlicowe przeznaczone dla wszystkich dzieci również tych z poza szkoły Da Vinci.

Praca w grupach zróżnicowanych wiekowo

Praca w grupach zróżnicowanych wiekowo

Opieka nad dzieckiem w godzinach popołudniowych

Opieka nad dzieckiem w godzinach popołudniowych

Praca na materiale Montessori

Praca na materiale Montessori

Pomoc w zadaniach domowych

Pomoc w zadaniach domowych

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

Oferujemy opiekę codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30- 19.00
Pracownia Montessori to miejsce spotkań dzieci w różnym wieku.
Zajęcia dodatkowe – otwarte dla wszystkich zainteresowanych – zaczynamy o godzinie 15.30 a kończymy o 19.00 W tym czasie dzieci mogą rysować, malować, brać udział w zorganizowanych zajęciach plastyczno-artystycznych, zajęciach programowania, muzyczno-ruchowych, ale też czytać, odrabiać lekcje (zapewniamy pomoc nauczyciela), uczyć się korzystając z materiałów montessoriańskich czy bawić się z innymi.
W czasie zajęć dziecko ma możliwość wybrania sposobu w jaki spędzi czas, jeśli coś go nie interesuje, nie musi brać w tym udziału, może poszukać sobie innego zajęcia.
Pracownia Montessori to miejsce gdzie dzieci bezpiecznie, atrakcyjnie i kreatywnie oraz pod okiem doświadczonych opiekunów i pedagogów mogą spędzić swój wolny czas kiedy ich rodzice są jeszcze w pracy.
Chcemy aby dziecko wracając do domu po pobycie w naszej pracowni było zadowolone z miło i twórczo spędzonego czasu, a rodzic czuł iż pobyt dziecka w naszej pracowni był czasem spędzonym w atrakcyjny i kreatywny sposób.
Pamiętamy, że każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego do potrzeb naszych podopiecznych podchodzimy indywidualnie. Pracownia podobnie jak szkoła, stanowi pewien rodzaj komórki pedagogicznej, która powinna być przyjemną i stymulującą dla dziecka oraz powinna pomóc w rozwijaniu jego zainteresowań. Pracownia to również uzupełnienie szkoły, dlatego pracownicy „Pracowni Montessori” to doświadczeni pedagodzy, którzy znają potrzeby dzieci.

Jaka jest różnica pomiędzy metodą Montessori a tradycyjną edukacją?

W klasach albo grupach Montessori dzieci poznają świat i uczą się go poprzez wszystkie pięć zmysłów, nie tylko słuchając, obserwując czy czytając. Według własnego planu uczą się tego, na co mają ochotę w danej chwili, wybierając z setek możliwości. W pewnym sensie same wyznaczają kierunek swojego rozwoju, ale najważniejsze, że proces uczenia się staje się dla nich satysfakcjonujący. Mogą indywidualnie lub w grupie podejmować aktywności, na które mają ochotę.
Uczenie się to proces odkrywania, proces rozwijający koncentrację, motywację, autodyscyplinę i miłość do nauki! W centrum tej metody jest dziecko, dla którego stwarza się odpowiednie środowisko – otoczenie. Przygotowując materiały wpiera się w dzieciach chęć pracy zgodnie z możliwościami i w ich indywidualnym tempie. Przyczynia się to do kształtowania samokontroli i dyscypliny.
Powyżej szóstego roku życia dzieci podejmują samodzielne projekty, zbierają informacje, aranżują wycieczki w terenie, organizują wystawy prac, występy artystyczne czy projekty naukowe. Nie ma typowego szczegółowego planu dnia, książek czy ćwiczeń do wypełniania. Kładzie się ogromny nacisk na szacunek dla wyborów dziecka; wszystko pod wspierającym przewodnictwem nauczyciela, który zna swoich podopiecznych i ich możliwości. Dzieci wiele uczą się od siebie nawzajem. Są łączone w grupy w różnym wieku, co spontanicznie sprawia, że starsze dzielą się wiedzą z młodszymi.

Cel działań pedagogicznych

 • rozwijanie samodzielności i wiary we własne możliwości,
 • wykształcenie poszanowania do porządku i pracy,
 • nauczenie umiejętności pracy w ciszy,
 • wykształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • przekazanie umiejętności koncentracji podczas wykonywania określonego zadania,
 • wykształcenie posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie przymusie płynącym z zewnątrz,
 • wykształcenie postawy uniezależnionej od nagrody,
 • rozwijanie zamiłowania do pomocy innym,
 • przekazanie szacunku do pracy innych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,
 • pomoc w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień.
Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej na temat jak wygląda codzienne życie uczniów w Szkole Podstawowej Da Vinci.