Dlaczego my?
Zobacz jak możemy pomóc tobie i twojemu dziecku.

Kształcimy uczniów, wykorzystując edukacyjne podejście STEAM (ang. science, technology, engineering, art, maths). Dzięki temu uczniowie są zdolni do podejmowania przemyślanego ryzyka, chętni do uczenia się poprzez doświadczenie i wytrwali w rozwiązywaniu problemów.

Współpracujemy z LEGO® Education, które dostarcza kompleksowe rozwiązania STEAM na każdym etapie nauki. Zestawy oferują dzieciom przedmioty, które obrazują zagadnienia, o których się uczą. Zmienia to cały proces dydaktyczny i stwarza uczniom środowisko, sprzyjające kreatywności. Zestawy LEGO® Education pomagają rozwinąć wśród najmłodszych umiejętności myślenia przestrzennego, ułatwiając im styczność z podstawami programowania na dalszych etapach edukacji.

Przygotowujemy naszych uczniów do egzaminów Cambridge. Certyfikaty Cambridge są dobrze znane na całym świecie, są ukoronowaniem zdobytych umiejętności językowych. Egzaminy skonstruowane są tak, by motywować uczniów oraz rozwijać ich pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim. Od pierwszej klasy w ramach dodatkowych kursów języka angielskiego w naszej szkole, uczniowie przygotowują się do egzaminów Cambridge . Istnieje możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu poświadczającego umiejętności językowe bez konieczności uczęszczania na kurs poza szkołą.

Prowadzimy warsztaty rozwoju osobistego, które rozwijają umiejętności radzenia sobie ze stresem, pomagają poznawać i zrozumieć pojawiające się emocje oraz w lepiej zorganizować czasu wolnego.

Zwracamy uwagę na naukę w praktyce. Stawiamy na eksperymenty, poznawanie wszystkimi zmysłami, przyzwolenie na popełnianie błędów, tak aby jeszcze lepiej nauczyć się danego zagadnienia.

Prowadzimy klasy matematyczne z wyraźnie z rozszerzonym programem  matematyki. Efektywnie przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach matematycznych.

Poprzez szybkie i skuteczne przyswajanie wiedzy uczniowie aktywnie uczą się jak należy się uczyć. W tym celu wykorzystujemy niestandardowe formy i sposoby przekazywania i przyswajania wiedzy. Techniki Szybkiego Uczenia się mają za zadanie wyćwiczenie pamięci, wyobraźni i skojarzeń,

Nasza szkoła jest miejscem, którego atmosfera sprzyja pełnemu rozwojowi jej wychowanków i wykorzystaniu w pełni ich potencjału. Dzięki działaniom wynikającym ze Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień, umożliwia ona rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów oraz kształtowanie twórczej osobowości naszych uczniów.