Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci w Bielsku-Białej współpracuje z Rodzinami, w których dzieci spełniają obowiązek szkolny poza szkołą.

Jest to tzw. EDUKACJA DOMOWA. Naszym wyzwaniem jest wspierać rodziny na tej drodze. Nie chcemy przeszkadzać, ale dyskretnie towarzyszyć, aby dzieci w pełni mogły wykorzystać możliwości jakie daje ta forma nauki.

Edukacja domowa umożliwia dostosowanie tempa nauki do potrzeb konkretnego dziecka, co jest istotne nie tylko dla uczniów z ponadprzeciętnymi zdolnościami czy posiadających trudności. W efekcie zindywidualizowanej pracy, dziecko zdobywa wiadomości i umiejętności przewidziane dla danego etapu edukacyjnego i przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów, które w danej klasie przewiduje Ustawa o Systemie Oświaty

Rodzice chcący skorzystać z tej furtki potrzebują uzyskać opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej o braku przeciwwskazań do takiego sposobu nauczania i z wymaganymi dokumentami przyjść do Da Vinci.

W roku szkolnym 2020/2021 opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest wymagana w naszej szkole.

Zapewniamy przyjazną i niestresującą atmosferę podczas egzaminów klasyfikacyjnych.

OFERTA

POMOCE DYDAKTYCZNE

dostęp do pomocy naukowych i książek będących w zasobach szkoły

ZAJĘCIA DODATKOWE

W naszej szkole posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Sa to zajęcia naukowe, programowania, muzyczne, kursy języka angielskiego, warsztaty rozwoju osobistego  a także zajęcia przygotowujące do konkursów i egzaminów. Nasi uczniowie uprawiają także różne dyscypliny sportu: łyżwy / rolki, pływanie, karate,  gimnastyka ogólnorozwojowa. Zapraszamy wszystkich uczniów ED do aktywnego uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach.

WYCIECZKI

Jak w każdym roku szkolnym Da Vinci organizuje dla uczniów edukacji stacjonarnej i domowej szkolne wycieczki, a także wyjazdy i wyjścia jednodniowe w ramach lekcji muzealnych. 

EGZAMINY

przystępowanie uczniów do egzaminów klasyfikacyjnych zorganizowanych w miłej atmosferze, prowadzonych przez nauczycieli mających doświadczenie w alternatywnych formach edukacji, potrafiących wzmacniać pasje młodych ludzi

WYMAGANE DOKUMENTY