sensory-and-upper-bod-stengthening

W roku szkolnym 2021/2022 przyjmujemy do klas terapeutycznych i specjalnych.

Oferujemy:

  • mało liczne zespoły klasowe (4-8 uczniów),
  • k​lasy złożone z dzieci z podobnym potencjałem intelektualnym, by proces edukacyjny mógł przebiegać sprawnie i efektywnie, z największą korzyścią dla dzieci,
  • ​indywidualny Program ​​Edukacyjno – Terapeutyczny,
  • ​​grono najlepszych specjalistów,
  • urozmaicone popołudniowe zajęcia świetlicowe,
  • ​nowoczesne sale lekcyjne,
  • atrakcyjne pomoce naukowe,
  • możliwość korzystania z szeregu zajęć dodatkowych, także integracyjnych,
  • możliwość udziału w festiwalach,wycieczkach, olimpiadach,

 

Terapie i zajęcia specjalistyczne, które odbywają się w naszej szkole:

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z pedagogiem specjalny

Terapia logopedyczna

Zajęcia rozwijające komumikację

Tyfloterapia

Rehabilitacja

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia ręki

Trening Umiejętności Społecznych

Terapia Pedagogiczna

Biofeedback

 

 

 

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

Rodziców, których niepokoi rozwój ruchowy, intelektualny, lub komunikacji dziecka zapraszamy na konsultacje do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka do Naszej Niepublicznej Poradni. …Czytaj Więcej