DYREKCJA

Monika Gałuszka

Dyrektor Szkoły

Izabela Banach

Dyrektor ds. Administracji

NASI NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI

Klaudia Brańczyk

Klaudia Brańczyk

nauczyciel wspomagający

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w…

Marta Rudy-Lipińska

Marta Rudy-Lipińska

nauczyciel wspomagający

Magister Wychowania Fizycznego – AWF Katowice Studioa podyplomowe: Edukacje…

Michał Paździora

Michał Paździora

instruktor szachów

mgr inż. Michał Paździora, pedagog, absolwent inżynierii środowiska, trener…

[/vc_row